Kjenner du att desse forfattarane?

Helene Hovden Hareide
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Du har høyrt namna deira, men du har kanskje aldri sett korleis dei tek seg ut på bilete. Test dine kunnskapar om forfattarar gjennom tidene – og portretta deira!

Resultat:  

Vurdering:  

 

Har du lagt merke til at dei mannlege forfattarane smiler mykje sjeldnare på forfattarportrettet sitt enn dei kvinnelege? I denne saka prøvde vi å finne ut kvifor.