Helene Hovden Hareide

Du har høyrt namna deira, men du har kanskje aldri sett korleis dei tek seg ut på bilete. Test dine kunnskapar om forfattarar gjennom tidene – og portretta deira!

Resultat:  

Vurdering:  

 

Har du lagt merke til at dei mannlege forfattarane smiler mykje sjeldnare på forfattarportrettet sitt enn dei kvinnelege? I denne saka prøvde vi å finne ut kvifor.

LES OGSÅ

ANNONSE