Den Norske Turistforening (DNT) håpar folk kjem seg ut i påska trass i hytteforbodet. Dei oppmodar folk til å finne nye turstader i nærområdet.
NPK-NTB-Oddvar Sagbakken Saanum
NPK-NTB-Oddvar Sagbakken Saanum

– Fokusområdet vårt i år er nærturar der folk bur. Det bur heldigvis folk overalt, men utfordringane er der det bur mange menneske. Vi må klare å halde oppe smittevernet, seier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT til NTB.

Han oppmodar folk til å unngå dei områda der det til vanleg er mykje folk.

– Dei som ikkje er så kjende med friluftslivet, har kanskje ikkje så mange stader dei kjenner. Då er det vanskeleg å vere kreativ. Derfor er vi opptekne av å gi tips.

DNT-leiar Dag Terje Solvang vil ha folk ut, sjølv om DNT-hyttene er stengt. Foto: Marius Dalseg Sætre, DNT

Turinspirasjon

Han trekkjer fram nettsida ut.no, som DNT samarbeider med Statskog, Friluftsrådenes Landsforbund og Kartverket om. Her finn ein turar over heile landet.

– Det er ei viktig kjelde til inspirasjon. Her finn du turar som kanskje ikkje er dei mest kjende. Denne situasjonen er eit perfekt høve til å bli kjend i nærområdet.

Han oppmodar òg til å gjere andre aktivitetar enn berre å gå turar.

– Til dømes kan ein lage middag eller lunsj ute. Ta med primus, då kan ein lage pannekaker eller poppe popkorn. Enkle ting ein kan gjere, som kan vere eit avbrekk i kvardagen. Det kan bli lange dagar med heimekontor og heimeskule.

Kva med ein dagstur med hengekøye og primus? Foto: Marius Dalseg Sætre, DNT

Byvitreglar

I Oslo førebur ein seg på ei påske med mykje folk.

– Vi har kartlagt alle potensielt vanskelege stader, som utfartsstader, kjøpesenter og mindre butikkar. Så har vi laga nokre byvitreglar, som vi ber alle om å følgje, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til Dagbladet.

– Vi vil ha folk ute så langt det lèt seg gjere for å i første omgang å rettleie om avstandsreglane. Så trur eg at det i dei aller fleste tilfella vil vere tilstrekkeleg. Motset ein seg dette, er det faktisk straffbart.

Høie: – Tydeleg betre

Helseminister Bent Høie, som er gift med Solvang i DNT, oppmodar folk til å komme seg ut.

– Hald fram med å vere ute, men finn nye stiar eller ruter. Skal du jogge, kan du gjere det på tider det ikkje er så mange ute og går, seier han til NTB.

Høie seier at han opplever at folk har vorte flinkare til å tenkje annleis.

– Det var tydeleg betre sist helg enn helga før, seier han.

Vert ikkje påska heilt slik du håpa på? Her kan du drøyme deg bort i DNT ung-leiaren sine 5 beste sommarturtips:

Turen over Besseggen er ein av Noregs mest kjente og populære turar. Her frå sesongopninga i 2015. Foto: Marius Dalsæg Sætre/DNT

LES OGSÅ

ANNONSE