Frå og med 2020 er Mandal kommune historie, men før samanslåinga får sørlandskommunen pris for ungdomsarbeidet.
mm

– Kommunen jobbar godt for å førebyggje at ungdom fell utanfor, og har skapt ein kultur for å høyre kva ungdom har å seie, ta dei på alvor og la dei få erfare demokrati i praksis.

Det sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ifølgje NTB då han måndag delte ut prisen «Årets ungdomskommune 2019» til Mandal.

Juryen, som vart leia av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), meiner kommunen skil seg ut med sitt langvarige og heilskaplege arbeid for å sikre at ungdom vert høyrde.

Prisen vart delt ut under Ungdomskonferansen i Oslo, og representantane frå Mandal kommune tek med seg premiepengane på 250 000 kroner heim. Dei andre nominerte kommunane var Vefsn, Bodø og Ulstein.

Ein siste siger før kommunesamanslåinga

Håkon Hunt. Foto: Privat

– Det er litt i beinmargen på politikarane no, at dei skal høyre på kva vi har å seie når vi står på talarstolen, sa Håkon Hunt til Framtida.no førre veke.

Han er nyvald leiar i Nye Lindesnes barne- og ungdomsråd. Frå årsskifte går Mandal kommune saman med Marnardal og Lindesnes i ein ny storkommune.

Håkon Hunt kunne fortelje at ungdomsrådet i dag har både møterett, talerett og forslagsrett i kommunestyre i Mandal.

Det er resultatet av ein langvarig prosess med etablere eit ungdomsråd som vågar å ta plass, og vert lytta til når dei tek ordet.

No håpar Hunt den nye storkommunen vel å følgje «Mandalsmodellen», og vidarefører arbeidet med å inkludere ungdom.

Foto frå Mandal (t.v): Yosh3000/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 ; Foto frå Vefsn: Rafal Konieczny/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 ; Foto frå Ulsteinvik: jechstra/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0 ; Foto frå Bodø: Kefi/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0. Collage: Framtida.no
ANNONSE