Kunstgrasbanar som er dekte av vulkanisert gummi bør verte forbode frå og med 2022, ifølgje ei EU-tilråding.
mm

Miljøforureining skal vere hovudgrunnen til forslaget, skriv NRK.

Det er i hovudsak dei forureinande gummikulene som er årsak til forureining i naturen, EU vil verte kvitt.

Om dei vert innført, vil dei nye reglane truleg òg råka Noreg, som har over 1700 kunstgrasbanar.

Men Norsk fotballforbund meiner forslaget er urealistisk.

– Høyringsforslaget i EU inneber forbod mot all produksjon og bruk av granulat generelt. Granulat i kunstgrasbaner er berre ein del av dette. Det har kome mange innvendingar, og vi meiner det er urealistisk å tru at granulat i kunstgrasbaner vert forbode frå 2022, seier kommunikasjonsdirektør i Svein Graff i NFF til NRK.

Bør EU forby kunstgrasbanar?

Bør EU forby kunstgrasbanar?

Ja, sjølvsagt!26
Nei, det er ikkje eit problem.4
Nei, det hjelper ikkje.0
Veit ikkje.3
Svar totalt: 33

 

Les også: Elevar har laga løysing for å hindre spreiing av mikroplast – idrettsklubb vil investere

May Renate Sletvold, Nora Nordvik, Hedda Wasskog Aamo, Christina Nøstvold og Solveig Svaasand Brunsvik og Casper Kristoffersen er laget som utgjer SafeTurf. Foto: Safe Turf
Oppdatert: måndag 22. juli 2019 16.08
ANNONSE