Difor er internett #BlueForSudan

Internett har vore stengt i Sudan sidan paramilitære drap og valdtok demonstrantar 3. juni. Blått har vorte eit symbol for dei falne.

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Ifølgje britiske BBC var blå yndlingsfargen til den 26 år gamle ingeniørstudenten Mohammed Mattar, som vart skoten under ein demonstrasjon for demokrati i Sudans hovudstad Khartoum 3. juni i år.

Blått for dei falne

Mattar skal ha blitt skoten medan han freista å beskytta to kvinner då ei paramilitær gruppe gjekk til åtak for å oppløysa protestleiren utfor hærens hovudkvarter.

26-åringen skal ifølgje demonstrantane vere ein av i alt 188 menneske som mista livet i åtaket som såra 500. Myndigheitene i landet opererer på si side med rundt 60 drepne, skriv Klassekampen denne veka.

Britiske Daily Express har sitert Shahd Khidir, ein kamerat av Mattar, som forklarar at familien og venene byrja å endra fargen på profilbileta sine til den same fargen som Mattar sitt og at andre følgde etter.

Fargen har no vorte eit symbol for alle sudanarane som har døydd i opptøyane.

Hæren tok makta frå al-Bashir

Allereie i desember i fjor starta demonstrasjonar i protest mot president President Hassan al-Bashir.

11. april i år vart al-Bashir avsett etter eit folkeopprør og hæren tok over makta i det austafrikanske landet.

Hæren starta forhandlingar om ein overgangsperiode, men forhandlingane førte ikkje fram sidan dei var ueinige med opposisjonen om kven som skulle ha fleirtal i det øvste rådet som skulle regjere i overgangsperioden.

Sidan 2009 har al-Bashir vore tiltalt av den internasjonale straffedomstolen i Haag for folkemord i Darfur-regionen. Søndag vart han tiltalt for korrupsjon i heimlandet, men myndigheitene vurderer òg om han skal tiltalast for drap på demonstrantar.

Valdtekt som våpen

Hæren har utarbeidd ein granskingsrapport som konkluderte med at soldatar deltok i overgrepa i protestleiren 3. juni og har lova at dei som tok del i ugjerningane skal straffeforfølgjast.

Førre veke skreiv The Guardian at sjukehusa i Khartoum rapporterte at minst 70 menneske var blitt valdtekne – både kvinner og menn.

Det militære rådet nektar for skuldingane og vil ikkje gå med på ei internasjonal gransking, slik USA og opposisjonen krev.

I tillegg skal 19 born ha vorte drepne, 49 skada og fleire rekrutterte og seksuelt misbrukt, ifølgje Unicef, som er svært uroa for borna i området.

Les også: Årets fredsprisfotograf viser kroppen som slagmark

Stengt internett

Sosiale medium har vore viktig i organiseringa av demonstrasjonene, difor har myndigheitene halde nettet nede sidan det fatale åtaket 3. juni.

Men under emneknaggen #BlueForSudan deler internett historiar frå landet som ser ut til å vera på randen til ein ny borgarkrig.