Teljinga av moskusar på Dovrefjell i april kom til at det er 237 dyr i Oppdal, Dovre og Lesja. Det er om lag 20 prosent over bestandsmålet på 200 moskusar.
Nynorsk Pressekontor

– Under teljinga i første halvdel av april blei det funne 172 moskusar i Oppdal og 65 i Dovre og Lesja. Til saman gir dette 237 dyr. Tala er minimumstal, seier seksjonsleiar Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn (SNO) til Nationen.

SNO utførte teljinga saman med Oppdal Bygdeallmenning, Lesja Fjellstyre og Dovre Fjellstyre. Teljinga viser at talet på moskusar er stabilt sjølv om det er skote 17 dyr i vinter.

Fellinga blei starta fordi bestandsmålet var over 200 dyr. Miljødirektoratet bad SNO om å fella inntil 20 dyr i vinter. Direktoratet opplyser at det framleis er behov for å fella moskusar for å få bestanden ned.

LES OGSÅ

ANNONSE