«Eg vil ikkje føde for Erna» eller «Stopp menneskehandel»?

Kva parole stiller du deg bak? Stem på nokon av landets mange paroler her!

Bente Kjøllesdal
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Stem her: «Eg vil ikkje føde for Erna» eller «Stopp menneskehandel»?

I førekant av årets kvinnedag har fleire spådd at det nok vert rekordstort oppmøte i 8.mars-tog landet over.

Innskrenking i abortlova set sinna i kok og driv folk til gatene.

Spørsmålet er: Kva er di parole?

Kva parole vil du gå under?

Forsvar sjølvbestemt abort – Fjern nemndene!
Siste varsel – styrk barsel
Nei til bruk av valdtekt som våpen i krig
Klimakamp er kvinnekamp
#metoo – ta meg på alvor, ikkje på rumpa
Sex utan samtykke = valdtekt. Ny lov no!
Skeiv kamp er kvinnekamp
Solidaritet med verdas kvinner
Arbeid til alle, sekstimarsdag no!
Vi krev heile faste stillingar!
Like mykje kvinne, like mykje verd! – uansett funksjonsevne.
Eg vil ikkje føde for Erna
Eg går på skole, ikkje kall meg hore – stopp sexismen i skolegarden
Stopp menneskehandel
Styrk sexkjøpslova og hjelpetiltak for prostituerte!
Kjemp for verdas jenter – stopp barneekteskap og kjønnslemlesting
Kampen mot sorteringssamfunnet skjer ikkje i livmora
Fleire barn i Noreg, dei må kunne vere mørke òg. Ta ansvar!
Anna
Skriv alternativet her: