Staben i Nynorsk kultursentrum blir neste år utvida med tre nye stillingar, ei i Vinje og to i Ørsta.
mm
Frå 1. mars neste år får dagleg leiar Kristian W. Rantala i Vinje-senteret med seg ein ny medarbeidar. Den nye medarbeidaren skal særleg arbeida med kulturprogrammet til senteret.
– Frå 2019 vil vi ha eit kulturprogram i Vinje gjennom heile året. Den nye museums- og festivalsekretæren får ansvar for å gjennomføra det, seier Rantala i ei pressemelding frå Nynorsk kultursentrum som Vinje-senteret er ein del av.

Utviding i Ørsta

Litteraturdagane i Vinje og arrangementa til Nynorsk kultursentrum i bokåret 2019 blir òg ein del av oppgåvene til den nye medarbeidaren.

Den som blir tilsett skal også vera med å byggja opp Vinje-senteret til ein nasjonal institusjon som formidlar dikting og journalistikk til ulike målgrupper.

Tilsetjinga er ein del av ei større utviding og omorganisering av staben ved Nynorsk kultursentrum. I tillegg til den nye medarbeidaren i Vinje, blir det oppretta to nye stillingar i Ørsta, ei som administrasjonssjef i Nynorsk kultursentrum og ei 80 prosent stilling som marknadsførar i Aasen-tunet.

I år feira Nynorsk kultursentrum 25 år! Kor mykje kan du om jubilanten? Prøv deg på quiz!

Ny administrasjonssjef

Gaute Øvereng (49) som dei siste sju åra har vore dagleg leiar i Ivar Aasen-tunet, er alt tilsett som administrasjonssjef i Nynorsk kultursentrum frå 1. april 2019, medan stillinga hans som dagleg leiar i Ivar Aasen-tunet blir lyst ut i desember med søknadsfrist på nyåret, heiter det.

Tidlegare i år gjekk Ottar Grepstad av som direktør for nynorsk kultursentrum. Då han var 20 var han skjegglaus, ulukkeleg forelska og reiste med danskebåten.

Ottar Grepstad har eitt einaste bilde frå den gongen han var tjue. Det var før han let skjegget gro. Foto: Privat

 

Oppdatert: tysdag 11. desember 2018 12.57
ANNONSE