Klimagassutsleppa frå dei norske verksemdene i EUs klimakvotesystem auka noko frå 2016 til 2017. Miljødirektoratet peikar på at alle klimagassutslepp må ned.
NPK-NTB
NPK-NTB

– Dersom vi skal nå målet om eit lågutsleppssamfunn i 2050, må klimagassutsleppa reduserast i alle sektorar, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Klimagassutsleppa gjekk opp med over 250.000 tonn, eller i overkant av éin prosent, frå 2016 til 2017. Dette er ein større prosentvis auke enn i EU, der utsleppa gjekk opp med om lag 0,7 prosent. Det er første gong på sju år at utsleppa har auka i EU.

Klimagassutsleppa frå dei norske verksemdene i kvotesystemet var totalt 25,4 millionar tonn i fjor, og utgjer cirka 50 prosent av dei norske klimagassutsleppa.

138 norske verksemder innan industri, og olje og gass var omfatta av EUs kvotesystem i 2017. (©NPK)

Les siste klimanytt her!

Oppdatert: onsdag 9. mai 2018 14.00
ANNONSE