Rapport: Noregs oljeplanar er på kollisjonskurs med Parisavtalen

– Vi må slutte å leite etter olje og gass, konkluderer Naturvernforbundet etter å ha sett rapporten frå Oil Change International.

Framtida
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Klimatenketanken Oil Change International har utført eigne nasjonale studiar, og Noreg er første landet ut, skriv Dagbladet som har fått tilgang til rapporten.

I rapporten står det ifølgje avisa at Noregs utsleppskurs med foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt ikkje er på linje med nivået av globale utsleppskutt som skal til for å nå klimamåla i Parisavtalen.

Silje Ask Lundberg etterlyser ei kontrollert utfasing av norsk olje- og gassindustri. Foto: Naturvernforbundet

Det kjem også fram at dei foreslåtte og prosjekterte felta vil føre til 150 prosent meir utslepp enn kva tilfellet er frå felt som er i drift i dag, og at Noreg er verdas sjuande største eksportør av utslepp.

– Dette betyr éin ting: Vi må slutte å leite etter olje og gass. Det er ingen som meiner vi skal skru igjen kranane i morgon, men å slutte å leite er det minste ein kan gjere, seier Naturvernforbundets leiar Silje Ask Lundberg til avisa.

Ho ber norske politikarar ta ansvar.

– Uansett kven som styrer landet etter valet, må dei sjå på korleis ein kan få til kontrollert utfasing, seier Lundberg.