Facebook skal møta dei politiske partia for å visa korleis dei best mogleg kan bruka plattforma til å engasjera veljarane i valkampen.
NPK-NTB
NPK-NTB

Dette er første gongen Facebook tek direkte kontakt med norske politikarar og inviterer dei til eit møte, fortel NRK.

– Det er i og for seg ikkje noko problem, men det er nokre sider som gjev grunn til ettertanke ved at ein så stor kommersiell aktør har så mykje å seia for kva vi ser, og korleis offentlegheita blir, seier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Han meiner det blir eit problem dersom politisk kommunikasjon på Facebook tek over for kritiske, journalistiske spørsmål til dei folkevalde.

– Det vil du aldri få servert på Facebook, der vil det vera bodskapa slik dei er forma ut av politikarane og dei etter kvart ganske mangfaldige rådgjevarane deira. Veljarane vil då gå glipp av ein masse informasjon som ville kunna vera relevant for dei, seier han.

LES OGSÅ: Facebook-ministeren 

Oppdatert: tysdag 13. juni 2017 13.02
ANNONSE