Psykologar: Terrorinformasjon kan skape frykt.

NPK-NTB
NPK-NTB

PST seier eit terrorangrep mot Noreg er sannsynleg og ber folk vere årvakne. Slike meldingar bidrar til ein bekymringsspiral, meiner psykolog Atle Dyregrov.

– Fortel du nokon at noko kan skje, som dei verken har kontroll på eller kan gjere noko med, så skaper det berre meir bekymring når dei ikkje har moglegheit til å planleggje kva dei skal gjere, seier den erfarne psykologen ved Senter for krisepsykologi til Dagsavisen.

– Eg skjønar at styresmaktene er nøydde til å informere. Samtidig er det med på å drive ein bekymringsspiral i befolkninga, seier han og etterlyser meir informasjon om korleis folk skal ta omsyn til meldingane.

Også psykolog Jan-Ole Hesselberg meiner informasjonen frå styresmaktene kan bidra til unødig frykt hos nokon.

– Det er forskjell på korleis folk handterer dette, men det er aldri udelt positivt å gå ut med slike meldingar, seier han.

Ifølgje seniorrådgjevar Martin Berntsen i Politiets tryggingsteneste (PST) er trusselvurderinga først og fremst meint for andre styresmakter, og meiner det ikkje er grunn for mannen i gata til å kikke seg over skuldra.

– Skal eg komme med eit råd, vil det vere: Ein skal ikkje vere så bekymra, ein kan ikkje gjere så mykje med informasjonen sjølv.

(©NPK)

Oppdatert: sundag 4. juni 2017 19.28

LES OGSÅ

ANNONSE