– Skrot ordenskarakteren!

Nestleiaren i Unge Venstre håpar å få landsmøtet med seg i helga.

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Til helga arrangerer Unge Venstre sitt årlege landsmøte. Her skal ungdomspartiet sin politiske plattform reviderast. Eit av forslaga som skal behandlast er å fjerne karakterane i orden og åtferd i ungdomsskulen og vidaregåande.

– Straff og merknadar er ei lettvint reaksjon på ungdom som utagerer. Kva for verknad det har er samstundes høgst diskutabelt, seier 1. nestleiar i Unge Venstre, Grunde Almeland.

Nestleiaren håpar å få med seg resten av landsmøte på at skulen ikkje lengre skal kunne bruke trugslar om nedsetjing i orden og åtferd som verkemiddel overfor elevane.

– Merknadar og trugslar om nedsetjing i karakteren har størst verknad overfor dei som ikkje treng det. Elevane som slit og fell utanfor kjem ikkje oftare på skulen i desember fordi dei i oktober fekk nedsett ordenskarakter, seier han i ei pressemelding.

Framtida.no har intervjua Natalie Norland og Annie Myhre frå Nysæter Ungdomsskule, for å sjå kva dei synest om at orden og åtferdskarakterane kanskje skal fjernast.

– Eg synest ikkje dei bør fjerna karakterane, seier Natalie Norland, som går i 10. klasse.

– For visst du er veldig flink generelt, så må du òg passe på orden og åtferd, så du får meir kontroll.

Annie Myhre, som går i same klasse, synest heller ikkje at karakterane burde fjernast, fordi det er ein del av kven du er.

– Det er ein del av identiteten, legg Natalie til.

– Meiner de at lærarane har rett til å setje opp truslar om å setje ned karakterane i orden og åtferd?

– Ja, eg synest dei bør trua med å setje dei ned, fortel Natalie.

– For då skjerpar dei seg meir.

Annie synest ikkje dei bør trua, men heller seia det på ein høfleg måte, så det ikkje skremmer elevane.

Grunde Almeland i Unge Venstre påpeikar at det er viktigast for skulene å arbeide målretta med førebygging.

– Som regel er det ein grunn til destruktiv og utagerande åtferd. Det er viktig at skulen tar seg tid til å bli kjend med den einskilde sin situasjon. Det er først då ein finn ut kva som ligg bak åtferda, seier han.