No fjernar Politihøgskolen fordjupingsfaget i seksuelle overgrep og valdtekt for å vektleggje ei lik grunnutdanning for alle studentane.

NPK-NTB
NPK-NTB

TV 2 skriv at politihøgskulen til no har hatt ti fordjupingsfag studentane kan velje mellom, inkludert fag om valdtekt og overgrep. Frå i haust er det slutt på dette, og leiaren for den største etterforskingsgruppa på seksualbrotsverk i landet, Kari-Janne Lid, i oslopolitiet, er kritisk.

– Eg er uroa for at det å ta bort denne spesialiseringa i grunnutdanninga gjer at vi får enda større utfordringar med å rekruttere, seier Lid.

Politihøgskolen ønsker ei grunnutdanning med lik kompetanse blant alle studentane og har utvida undervisninga til eit meir omfattande fag der seksualbrotsverk er eit sentralt tema.

– Vi trur at ei slik omlegging absolutt vil gjere at den enkelte polititenestemann og -kvinne som kjem ut frå Politihøgskolen står enda betre rusta til å takle dei utfordringar ein møter i starten på ei etterforsking av denne type, seier viserektor Tor Tanke Holm.

I fjor granska Politidirektoratet kvaliteten på etterforskinga i valdtektssaker. Dei fan at jobben politiet gjorde hadde låg eller svært låg kvalitet i fire av ti saker. (©NPK)

LES OGSÅ: – Må snakke valdtekta i hjel

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.12

LES OGSÅ

ANNONSE