Kongen i statsråd har avvist klagene frå fleire organisasjonar på løyvet som Nordic Mining har fått til å drive gruveverksemd i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane.

(NPK-NTB):
(NPK-NTB):

– Miljøverknadene av gruveverksemda er grundig undersøkte og vert vurderte som miljømessig akseptable, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe og Norske Lakseelver klaga på vedtaket om å gi løyve til lage eit sjødeponi i Førdefjorden.

Klagene blei ikkje tatt til følgje i statsråd fredag, med unntak av ei mindre endring i vilkåra for løyvet, for å auke kunnskapen om tidspunktet for utvandringa til laksesmolten.

Det planlagte mineralprosjektet omhandlar utvinning av rutil frå Engebøfjellet i Naustdal kommune. Med eit uttak på 6– 10 millionar tonn malm årleg, vil førekomsten vare i opptil 50 år.

Gruveverksemda vil gi store mengder avgangsmassar, som i hovudsak er planlagt deponerte i ytre del av Førdefjorden. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.07

LES OGSÅ

ANNONSE