Ungdomspartileiarar protesterer mot sjødeponi i Førdefjorden.

Svein Olav B. Langåker

Onsdag ettermiddag sit leiarane for Sosialistisk Ungdom, Raud Ungdom og Grøn Ungdom lenkja fast i anleggsmaskinene oppe på Engebøfjellet, og har ikkje planar om å flytta seg.

– Eg ventar på å bli arrestert. Eg lenkjer meg for fjorden, fisken og framtida, seier leiar i Raud Ungdom, Linn-Elise Øhn Mehlen.

– Me meiner miljøkriminaliteten det er å dumpa gruveslam i fjorden, er større enn  kriminaliteten det er å sitja lenkja fast her, legg ho til.

Nicholas Wilkinson, leiar i Sosialistisk Ungdom, er samd:

– Verdien av ein rein fjord kan ikkje målast i pengar, slår han fast.

– Økonomi kan ikkje overstyra økologi i all overskodeleg framtid, det må vera liv i Førdefjorden, seier Lage Nøst, nasjonal talsperson i Grøn Ungdom.

Politiet hadde ikkje kome då Framtida.no snakka med dei i 15.30-tida.

– Viss politiet kjem, så sit me her til dei løftar oss vekk, seier Nøst.

Partileiarane er budde på å betala ei bot etter at politiet har henta dei.

– Eg meiner sivil ulydigheit må vera ei legitim aksjonsform som ein siste utveg når politikken heng etter, seier Nøst.

LES OGSÅ: Større bøter enn venta for aksjonistane

Krabbar og banner
Ungdomspartileiarane kom tidlegare i dag til Vevring i Sogn og Fjordane for å visa støtte til aksjonistane på Engebøfjellet.

Først blei dei tatt med ut på på fisketur av to lokale for å oppleva kva fjorden har å by på. Ungdomspartileiarane halte opp fire krabber, som dei tok med seg i land. Der møtte aksjonistane dei med banner og slagord.

– Eg er her for å protestera mot det som skal føregå her, øydeleggingar av verdifull natur, seier Mani Hussaini i ei pressemelding.

AUF-leiaren møtte opp tidlegare i dag for å støtta aksjonistane, men er ikkje blant dei som no sit lenkja fast.

Glad leiar i Natur og Ungdom
Leiar i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, aksjonerer òg. Ho er glad for at dei har kome for å visa støtta si til ein rein Førdefjord.

– Dette viser at det er mange som bryr seg om saka på tvers av partilinjer. Ein miljøpolitikk som tar vare på matfatet vårt er noko alle kan vera med å kjempa for, uavhengig av politisk standpunkt.

LES OGSÅ: Det skjulte universet i fjordane

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.07

LES OGSÅ

ANNONSE