Internettbruk på eksamen gir ikkje betre karakterar, men både lærarar og elevar ved vidaregåande skovler meiner det likevel er nyttig.

NPK-NTB
NPK-NTB

Konsulentane som har evaluert forsøksordninga konkluderer med at ein bør innføre eksamen med internett i eitt eller fleire fag på alle vidaregåande skular.

– I sum blir forsøket med tilgang til internett på eksamen gjennom fire år vurdert som vellykka, heiter det i rapporten, som er utarbeidd av konsulentselskapet Rambøll for Utdanningsdirektoratet.

Elevane ved dei 56 forsøksskulane siste skuleår, fekk ikkje betre karakterar enn elevane ved dei 26 kontrollskulane. Likevel meiner altså konsulentane bak rapporten at ordninga med fordel kan prøvast over heile landet.

– Både elevar og lærarar ved forsøksskulane opplever at det er ei relevant arbeidsform, seier konsulent Katja Smith Ødegaard til NTB. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.06

LES OGSÅ

ANNONSE