Åtaka i Paris har vore planlagt over lang tid og burde ikkje komme som noka overrasking, seier terrorforskarar.

(NPK-NTB-Ritzau-TT)
(NPK-NTB-Ritzau-TT)

– Det er eit trusselbilde mot Frankrike. Men storleiken på angrepet, det trur eg kanskje ikkje ein var budd på, seier forskar Magnus Norell ved Utrikespolitiska Institutet.

Ifølgje han peiker det mot islamistiske terroristar.

Juha Saarinen, forskar i jihadisme på Försvarshögskolan, seier det er mogleg gjerningsmennene kan ha kjempa i utlandet – til dømes i Syria – og så komme tilbake til Frankrike.

– Den lokale jihadistrørsla er aktiv, seier Saarinen.

Potensielle terrorceller i Europa og Vesten er blitt betre til å kryptere kommunikasjonen sin. Derfor famlar dei vestlege etterretningstenestene i mørket, seier Danmarks tidlegare PST-sjef Hans Jørgen Bonnichsen til nyheitsbyrået Ritzau. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.05

LES OGSÅ

ANNONSE