NPK-NTB
NPK-NTB

Bispemøtet går inn for at det blir utarbeidd ein liturgi for ekteskap mellom likekjønna og ber Kyrkjemøtet gjere eit samlande vedtak om dette.

LES OGSÅ: Homofile prestar fryktar kyrkjevalet

Bispemøtet, som er samla på Voksenåsen hotell i Oslo, er opptatt av at det på neste Kyrkjemøtet i desember kan bli fremma eit forslag til vedtak.

– Det er ulike oppfatningar av vigsel blant likekjønna i Den norske kyrkja, også blant biskopane. Men vi er opptatt av å finne eit vedtak som kan virke samsende, seier preses Helga Haugland Byfuglien.

LES OGSÅ: Nektar homofile jobb i kyrkjer i Sandnes

– Det har vore viktig for oss at ein liturgi for forbønn og vigsel er tilsvarande for likekjønna som for ulikekjønna skal gjelde for heile Noreg. Alle skal kunne gifte seg i si lokale kyrkje, fortset ho.

Bispemøtet vil også opne opp for forbønn av likekjønna par som gifter seg borgarleg.

– Det er viktig for oss av vi kjem vidare i denne vanskelege saka, strekar Byfuglien under, som kallar dette ein svært viktig dag for kyrkja. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.05
ANNONSE