Unødvendig mange eldre brukar bleier og at for mange får roande medisinar.

NPK-NTB
NPK-NTB

Ei undersøking blant 1.600 sjukepleiarar avdekkjer blant anna at unødvendig mange eldre brukar bleier og at for mange får roande medisinar.

I undersøkinga som Enalyzer har gjennomført for Aftenposten og Norsk Sykepleierforbund, har 1.640 av snautt 5.000 inviterte sjukepleiarar tatt seg tid til å vurdere ei rad påstandar om tilstanden i norsk eldreomsorg.

55,2 prosent seier dei er enten svært einig eller ganske einige i at det er for lita tid til å hjelpe til under måltid. Heile 72,2 prosent er svært eller ganske einige i at det er for lita tid til å ta institusjonsbebuarar ut i frisk luft. 46,8 er svært, ganske eller litt einige i at unødvendig mange får roande medikament.

43 prosent er svært, ganske eller litt einige i at eldre som med meir hjelp kunne sleppt bleier, brukar bleier. 55,6 prosent er svært, ganske eller litt einige i at mange eldre blir lagt til sengs for tidleg på kvelden.

– Eg er uroa over at pasientar ikkje får dekt dei mest grunnleggjande behov, seier forbundsleiar Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet.

LES OGSÅ: Slik blir kommunebudsjetta endra

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.04
ANNONSE