Stor fare for vårflaum i vest

Framtida
– Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I dei vestlege fjellområda i Sør-Noreg har snøsmeltinga enno ikkje komme ordentleg i gang. Dessutan er det uvanleg mykje snø samanlikna med kva som er vanleg på denne tida av året i desse områda. Dette gjer sjansen for ein stor vårflaum stor i fleire av elvane på Vestlandet frå Rogaland i sør til Rauma i nord, opplyser Noregs vassdrags- og energidirektorat(NVE).

Det er også større sannsyn enn vanleg for stor vårflaum i delar av indre Troms, i indre strøk av Nordland og i vestlege fjellområde på Aust- og Sørlandet.

NVE understrekar at vêrtilhøva framover vil vere avgjerande. Viss det kjem ein periode med både varme og mykje regn samtidig, kan det bli stor flaum i mange av dei snørike vassdraga. Viss det blir lite nedbør og berre moderat varme i snøsmelteperioden, er det ikkje sikkert at vårflaumen blir større enn normalt. (©NPK)

LES OGSÅ: Må endre definisjonen av normalt vêr