Mykje snø i fjellet vest i Sør-Noreg gir stor sjanse for stor vårflaum på Vestlandet i år.

(NPK-NTB):
(NPK-NTB):

I dei vestlege fjellområda i Sør-Noreg har snøsmeltinga enno ikkje komme ordentleg i gang. Dessutan er det uvanleg mykje snø samanlikna med kva som er vanleg på denne tida av året i desse områda. Dette gjer sjansen for ein stor vårflaum stor i fleire av elvane på Vestlandet frå Rogaland i sør til Rauma i nord, opplyser Noregs vassdrags- og energidirektorat(NVE).

Det er også større sannsyn enn vanleg for stor vårflaum i delar av indre Troms, i indre strøk av Nordland og i vestlege fjellområde på Aust- og Sørlandet.

NVE understrekar at vêrtilhøva framover vil vere avgjerande. Viss det kjem ein periode med både varme og mykje regn samtidig, kan det bli stor flaum i mange av dei snørike vassdraga. Viss det blir lite nedbør og berre moderat varme i snøsmelteperioden, er det ikkje sikkert at vårflaumen blir større enn normalt. (©NPK)

LES OGSÅ: Må endre definisjonen av normalt vêr

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.01

LES OGSÅ

ANNONSE