Canada har sett seg som mål å redusere klimagassutsleppa med 30 prosent innan 2030, sett opp imot utsleppa i 2005.

(NPK-NTB-AFP):
(NPK-NTB-AFP):

– Målet er rettferdig og ambisiøst, meiner klimaministeren i landet, Leona Aglukkaq.

Canada har tidlegare sett seg mål om å redusere utsleppa med 17 prosent innan 2020 – eit mål landet seier dei ikkje kjem til å nå.

Canada er eitt av landa i verda med størst utslepp av CO2 per innbyggjar. Landet bidreg til rundt to prosent av utsleppa i verda, ifølgje dei canadiske styresmaktene. (©NPK)

Test deg sjølv: Klarar du den store klimaquizen?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.01

LES OGSÅ

ANNONSE