Vil du ha eit gratis førarkort?

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Artikkelen var først hos Porten.no

– Gjennom å no lansere ein slik konkurranse håpar me å oppnå trygge unge sjåførar med gode haldningar i trafikken, seier avtroppande styreleiar i NAF Fjordane og Ytre Sogn, Atle Lerpold.

Fleire instansar som mellom anna Trygg trafikk, Politiet og Statens vegvesen støttar også opp om tiltaket for å betre trafikktryggleiken. 

LES OGSÅ: Snart kan du kjøpa ein flygande bil

Fokus på kunnskap 
Førarkortkonkurransen gjeld for unge i alderen 17 til 20 år i heile fylket, som har planer om å ta oppkøyringa til førarkortet innan utgangen av 2015. Sjølv om konkurransen starta 4. april, er det alt mange som har delteke i konkurransen, fortel Lerpold.

Kvar veke vil det det bli trekt ut vekevinnarar, som går vidare til finalen i Førde 9. mai. Der vil to vinnarar bli kåra, ein gut og ei jente, som får dekka utgifter til førarkort på inntil 20 000 kroner.  

Spørsmåla for å delta i Førarkortkonkurransen 2015 finn du her.

– Unge sjåførar har vorte flinkare
Samstundes med førarkortkonkurransen til NAF, held Marit Elisabeth Høgheim ved Høgheim Trafikkskule i Øvre Årdal kurs for køyreelevane sine.

Då Porten.no var innom tysdag hadde ikkje køyreskuleelevane høyrt om konkurransen, men Mathias Madslien (18) synest det hadde vore greitt å få sponsa førarkortet. Eit førarkort kostar i snitt 23 000 kroner, opplyser Høgheim.

Høgheim fortel talet på ulykker blant unge har gått ned dei siste åra. I 2014 vart 152 drepne i trafikken; ein nedgang frå 187 året før. Ho fortel at i den seinare tid har det vorte innført eit obligatorisk tryggingskurs der ein legg vekt på risiko på vegen, som ein del av vegen til førarkortet. 

– Unge sjåførar har vorte flinkare. Eg veit ikkje om det botnar i tryggingskurset som er innført i køyreopplæringa, men eg håpar det virkar inn, seier Høgheim. 

LES OGSÅ: Syklistar er hovudfienden til bilistar

Drapsvåpen
Elevane på kurset hos Høgheim er alle i siste fase av opplæringa og har alt fått dato for oppkøyring. Målet med tryggingskurset er å gjera trafikantane så gode som mogleg. Høgheim innleiar tysdagen kurs med å syne dei eit førarkort med påskrifta "Licence til kill" og ho spør elevane eit leiande spørsmål om kva som er det største drapsvåpenet i Noreg. 

– Tenkjer de på risiko når de køyrer bil?

– Eg prøver jo å køyre tryggast mogleg, vil helst unngå store lastebilar og å skli på vegen, seier Madslien.

Tina Rasmussen fortel ho er livredd for å køyre på dyr, men er trygg på kva ho skal gjere om ulykka er ute. 

Likevel ser dei med glede fram til dagen då dei har sitt eige førarkort i lomma. 

LES OGSÅ: Vil redda unge liv i trafikken