I skarp konkurranse med Spangereid skolebibliotek og Sølvberget i Stavanger gjekk Molde til topps i kåringa av årets bibliotek.

mm

Prisen blir delt ut av Norsk Bibliotekforening og blir rekna som den gjævaste eit norsk bibliotek kan få. I grunngjevinga for tildelinga heiter det blant anna:

– I ein tid med mykje offentleg armod viser dei kva ein kan få til med samlokalisering og nye tankar. Dei flotte lokala har ingenting å seia mot den aktiviteten og engasjementet som blir vist av dei tilsette.» Samarbeid og evne til nyskaping blir òg trekt fram.

– Eg vart utruleg glad. Og stolt. Me blir lagt merke til. Og det er jo det me ønskjer; å vera synlege. Det viser også at det nyttar å gjera noko utover det kvardagslege, sa biblioteksjef Evy Sisilie Bergum då nominasjonen vart kjent i november.

LES OGSÅ:– Låner faretrugande lite nynorsk

– Dette er inspirerande for oss, for kommunen og stas for dei andre institusjonane på Plassen. Det var modig gjort å satsa på dette kulturhuset. No får me igjen for det, heldt ho fram.

Dei andre nominerte biblioteka var Spangereid skolebibliotek i Vest-Agder og Sølvberget i Stavanger. Prisen vart overrekt av SV-politikar Bård Vegar Solhjell på vegner av juryen.

I 2013 var det Time bibliotek som blei kåra til Årets bibliotek.

LES OGSÅ:Her biblioteka som tronar på utlånstoppen

Alle foto: Adam Mørk – etter løyve frå Molde bibliotek

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.58

LES OGSÅ

ANNONSE