Politikarane stiller seg bak dialektane, og uroar seg for knoting. Målungdommen vil heller vita kvifor unge knotar.

Fleire politikarar, mellom anna sogndøl og tidlegare senterpartileiar Liv Signe Navarsete, seier til VG i dag at dei uroar seg for framtida til dialektane og fryktar dialekt-død. For Navarsete er det knoting og normalisering mot oslomål som uroar mest.

– Dersom dialektane blir tona ned, blir noko av mangfaldet i Noreg borte. Eg håpar unge er frimodige nok til å bruka sin eigen dialekt også i framtida, seier Navarsete til VG. Politikaren er sjølv kjend for å bruka brei sognedialekt i media.

LES OGSÅ: – Eg skriv som eg snakkar

Knoting er ikkje mindreverdig
Karl Peder Mork, leiar i Målungdommen, er både einig og ueinig uroa til Navarsete og dei andre politikarane. Han trur det er eit problem at nokre dialektar har fått mindre status enn andre, og difor gjer ungdom mindre stolt av å bruka dei.

– At knoting i seg sjølv er eit problem er eg ikkje så sikker på. Knoting er ikkje ei mindreverdig dialekt. Spørsmålet er heller kvifor unge knotar. Det trur eg kan ha noko med statusen til nokre dialektar å gjera, seier Mork.

LES OGSÅ: Dialektprisen til VM-studioet til NRK og TV2

Stoltheit og forenkling
Blant dei andre politikarane som i dag forsvarar brei dialektbruk, er stoltheiten for dialekten si gjeldande. Lene Vagslid frå Arbeiderpartiet kjem frå Dalen i Vest-Telemark seier til VG at dialekten er ein sentral del av identiteten hennar, og at ho vil motverka at dialektar blir normalisert.

Jette Christensen, også frå Arbeiderpartiet, kjem frå Egersund i Rogaland. Ho tek det tungt når ho må tilpassa dialekten sin.

– Eg må nokre gonger forenkla eller forklara dialekten mi for å gjera meg forstått, men det er sjeldan eg startar på null. Samstundes er det viktig for meg å bli forstått, og eg innrømmer å ubevisst ha sagt oss i staden for okke på radioen i debatt mot ein hovudstadsborgar. Det beklagar eg på det sterkaste, seier Christensen til VG.

LES OGSÅ: Språkleg endring. Eller: Når ungane pratar austlandsk

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.57

LES OGSÅ

ANNONSE