Regjeringa ønskjer å innføre unntak for likebehandling av vikarar. Vikarar kan derfor ende opp med å få lågare lønn enn bedriftas eigne tilsette.

NPK-NTB
NPK-NTB

Næringslivet har dermed fått gehør for sitt krav om unntak frå likebehandlingsprinsippet i EUs vikardirektiv, skriv Dagens Næringsliv.

Prinsippet inneber at vikarar skal ha same lønns- og arbeidsvilkår som bedriftenes egne tilsette, noko den raudgrøne regjeringa ivra for.

Næringslivet har derimot kravd at også Norge må krevje dei same unntaksavgjerslene, og blir no høyrd av arbeidsminister Robert Eriksson (Frp).

– Før sommaren vil eg sende på høyring eit forslag til ei ny forskrift der vi tar i bruk ei av unntaksavgjerslene i vikarbyrådirektivet. Vi legg oss på den same linja som Sverige, Danmark og Finland, seier han til avisa.

Unntaket opnar for at bemanningsbyrå kan inngå eigne tariffavtaler med fagorganisasjonar til vikarane, og at ei slik avtale dermed vil gjelde for vikarane uavhengig av vilkåra hos bedriftene dei vikarierer i.

– Både bemanningsbedriftene og dei som er tilsette i vikarbyrå eller bemanningsbedrifter, vil få meir føreseielegheit, meiner Eriksson.

LO er totalt ueinig i dette og meiner unntaket er eit skritt i retning av eit meir uorganisert arbeidsliv. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.52

LES OGSÅ

ANNONSE