Som første kommune i landet har Oslo vedteke å utarbeide ei støtteordning for solcelleutbygging.

NPK-NTB
NPK-NTB

Arbeidarpartiet fremma forslaget i samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret, og støtteordninga vart vedteken onsdag, melder Teknisk Ukeblad.

– Dette er veldig positivt. Solceller har falle utanom alle offentlege støtteordningar. No har medvitet auka, og vi er veldig glade for at ein får teke det inn. Oslo var tidleg ute med utfasing av oljefyr. No kan ein vere det same med solcelleutbygging, seier bystyremedlem for Arbeidarpartiet, Rina Mariann Hansen, til magasinet.

Ordninga skal vere underlagt Klima- og energifondet, som igjen er underlagt det statlege føretaket Enova, under Olje- og energidepartementet.

Fondet gir ikkje midlar til kommunale utbyggingar, men til næringsliv og privatpersonar.

Alle partia utanom Framstegspartiet (Frp) stemte for forslaget.

– Vi ønskjer meir informasjon om kost/nytte-vurderingar og er for meir nøytralitet mellom ulike energiproduksjonar, seier nestleiar i samferdsels- og miljøkomiteen Carl I. Hagen. (©NPK)

LES OGSÅ: Slik kan Noreg bruka sola meir

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.52

LES OGSÅ

ANNONSE