Regjeringa vil at staten skal slå saman bomselskap og betale rentene. Det skal sikre bilistane meir veg for bomavgifta.

NPK-NTB-Mats Rønning og Per Christensen
NPK-NTB-Mats Rønning og Per Christensen

– Dette er eit stort gjennomslag for oss, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til NTB.

Løysinga vart lansert av Frp-leiar Siv Jensen i landsmøtetalen fredag, men ho fekk ikkje akkurat ståande applaus. Solvik-Olsen vedgår at mange av delegatene helst hadde sett at alle bompengestasjonane vart nedlagt.

– Også eg er framleis motstandar av bompengar, men eg håper denne løysinga inspirerer og motiverer våre tillitsvalde og veljarane og bidrar til å vise at Frp utgjer ein forskjell i regjering, seier han.

Rentekompensasjon

Konkret går regjeringa inn for ei rentekompensasjonsordning for vegstrekningar der det betalast bompengar. På spørsmål om kven som skal betale rentene regjeringa no skal kompensere, svarer Solvik-Olsen at dette vil bli finansiert over statsbudsjettet.

– Målet er at meir av pengane frå bilistane skal betale sjølve vegen. Meir til asfalt, mindre til renter, sa Jensen i sin landsmøtetale.

Ho la til at sjølve ordninga ennå ikkje er endeleg forma ut, men at regjeringa allereie reknar takstane for framtidige prosjekt ut ifrå at bilistane skal sparast for finansieringskostnader, som ho uttrykte det.

Regjeringa aktar også å slå saman fleire av bomselskapa og på denne måten oppnå lågare lånekostnader, lågare administrasjonskostnader og betre innkjøpsavtaler.

– Nokre stader kan satsane bli lågare, andre stader kan innkrevjingsperioden bli kortare, sa ho. Utvida nedbetalingstid utover 15 år er også ei løysing regjeringa jobbar med.

Ap-åtak

Bompengeløysinga var den einaste reelle nyheita i landsmøtetalen til Siv Jensen, som partileiaren elles brukte til å trekkje dei historiske linjene tilbake til 1973 og danninga av Anders Langes parti.

– I 41 år har vi kjempa for ein enklare kvardag for folk flest. Vi har stått på for den vesle mannen i ei lang reise for å komme der vi er i dag, på eit landsmøte der vi for første gong er samla som eit regjeringsparti, sa Jensen.

Ho slo fast at Frp i tiår etter tiår har blitt ledd ut og sett på som ugras av forståsegpåarar, pressefolk og andre parti.

– Vi har vist at det umoglege er mogleg og har gjort alle spådommar til skamme, sa Jensen.

I talen kom Frp-leiaren og finansministeren også med ei rekkje stikk mot Arbeidarpartiet og deira «stivbeinte A4-løysingar».

– Frå Ap vart stifta i 1887 til dei kom i regjering for første gong, tok det 41 år. Frp kom i regjering etter 40. Gratulerer med at de allereie har slått Arbeidarpartiet, sa Jensen og heldt fram:

– Den første regjeringa Ap danna, sat i 18 dagar. Vi sit framleis, eit halvt år etter at vi kom til makta.

Støre-refs

Mannen som truleg overtar som leiar av Arbeidarpartiet om få veker, Jonas Gahr Støre, fekk også sitt pass påskrive. Hans kontante avvisning av eit mogleg asyl-samarbeid med Frp fekk ikkje gå upåakta hen.

– No viser han sitt sanne ansikt endå ein gong / enda ein gong. Arbeidarpartiet vil ikkje gjere noko med asylpolitikken, slo ho fast.

Jensen kritiserte også LO-leiar Gerd Kristiansen som brukte 1. mai til å snakke om fridomsomgrepet til arbeidarrørsla.

– Kven er det LO-leiaren meiner skal ha fridom, dersom det ikkje er enkeltmenneska som skal ha fridom? Er det LO, Ap, systema og strukturane? spør Jensen. Ho meiner personleg fridom framstillast som eit problem.

– Når vart det slik? Var det kanskje da det vart viktigare å sitje i sentralstyret til Arbeidarpartiet enn å vareta interessene til arbeidarane og medlemmene? spør Jensen og siktar til at LO-leiaren ønskjer seg ein plass i sentralstyret til Arbeidarpartiet. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.51

LES OGSÅ

ANNONSE