mm

Leiar i Presteforeningen, Gunnar Mindestrømmen, tek no til orde for at Kyrkjemøtet må gjere eit vedtak som sørgjer for at ein vigselsliturgi som også omfattar homofile, kjem på plass, skriv Vårt Land.

Samvitskvalar
Med seg har han sentralstyret i Presteforeningen, foreininga som organiserer det store fleirtalet av prestar i Den norske kyrkja.

– Mange prestar opplever det no som vanskeleg for samvitet sitt, at dei ikkje får lov til å vie likekjønna. Bispemøtet har gjennomført ei læremessig avklaring som inneber at kyrkja anerkjenner homofilt samliv. Den naturlege slutninga av det er å opne for at likekjønna par kan viast i kyrkja, seier Gunnar Mindestrømmen.

Saka blir grundigare behandla på møtet i Kyrkjerådet 20. februar, og deretter på Kyrkjemøtet i april. 

ANNONSE