Kjededirektør Morten Aas i Libris var førebudd på auke i salet av sjakkbrett, men hadde ikkje venta at auken skulle verte så stor som han faktisk har vorte.

NPK-NTB
NPK-NTB

– Libris har hatt ein veldig auke i salet av sjakkspel. Eg kan ikkje nemne tal, men auken er på 300 prosent frå den same perioden i fjor, seier Morten Aas til Stavanger Aftenblad.

Han rekna med ei positiv utvikling i lys av sjakk-VM. Difor var lagera ekstra fulle i forkant.

– Salet gjekk mykje betre enn vi hadde trudd, men vi klarte raskt å skaffe nye spel då det vart utselt, seier kjededirektøren. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.48
ANNONSE