Pistolbruken i populære ungdomsfilmar er tredobla sidan 1985.

NPK/Framtida.no
NPK/Framtida.no

Dei mest populære filmane med aldersgrense 13 år i 2011 og 2012 hadde mykje meir pistolvald enn filmane med 18-årsgrense i same periode, fortel Forskning.no.

915 filmar er blitt granska. Forskarane kartla valdelege sekvensar for kvart femte minutt i filmen. I tillegg noterte dei kor mange av sekvensane som involverte ein pistol. Forskarane fann til saman 700 sekvensar med pistolvald.

QUIZ: Kva veit du om James Bond?

Forskarane bak studien meiner utviklinga er urovekkjande på grunn av det dei kallar våpen-effekten. Han viser korleis menneske blir meir aggressive mot andre berre av å sjå ein pistol. Effekten vart påvist i 1967 og har sidan blitt studert og bekrefta fleire gonger.

Ei undersøking frå i fjor viser at James Bond-filmane også var blitt tre gonger meir valdelege enn starten i 1962.

Les siste filmnytt her!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.47

LES OGSÅ

ANNONSE