Sju vestlendingar skal styra Noreg. Her er dei nye statsrådane.

mm

Når Erna Solberg (H) møter på Slottet på ekstraordinært statsråd klokka 12 onsdag, vil klokkene på Oslo Rådhus spela “Nystemten” – bergens “nasjonalsong”. Det er 80 år sidan ein statsminister kom frå Noregs nest største by. Den gongen var det Johan Ludwig Mowinkel (V) som styrte landet.

Vestlandet markerer seg sterkt i den nye regjeringa. Sju av statsrådane kjem frå Vestlandet. Heile fire av dei kjem frå Rogaland. I den avtroppande Stoltenberg-regjeringa var det fem statsrådar frå Vestlandet, sjølv om regjeringa hadde to fleire statsrådar totalt sett. Austlandet hadde ni statsrådar, men er no nede i seks i den nye Solberg-regjeringa.

Sist gong det var så mange vestlendingar i regjeringa var det siste året av Bondevik 2-regjeringa då Knut Arild Hareide(KrF) og Thorhild Widvey (H) tok plass rundt Kongens bord saman med seks andre vestlendingar.

– Dette er ei regjering med geografisk representasjon frå alle delar av landet, med tung politisk kompetanse og med statsrådar som har vilje og evne til å gjennomføra den plattformen som er forhandla fram. Det har vore viktig å kombinera erfaring frå regjeringsapparatet med høg fagleg kompetanse og erfaring frå Stortinget, sa Erna Solberg då ho møtte pressen i Stortingets vandrehall klokka 10.00 i dag, onsdag.

QUIZ: Kva veit du om Høgre?

Få med bygdebakgrunn
Av dei 17 ferske statsrådane i regjeringa til Erna Solberg, er det berre fire som ikkje er oppvaksne i ein by.

Halvparten av dei fire statsrådane som ein kan tileigne bygdebakgrunn, er i tillegg frå bynære strok i Rogaland. Desse to er kulturminister Thorhild Widvey frå Avaldsnes på Karmøy i Rogaland og helseminister Bent Høie frå Randaberg i Rogaland.

Dei to andre statsrådane med bygdebakgrunn er landbruksminister Sylvi Listhaug, opphavleg odelsjente frå Ørskog på Sunnmøre, og olje- og energiminister Tord Lien frå fiskeværet Myre i Vesterålen. Dei siste åra har Listhaug budd i Oslo og Lien i Trondheim.

Her er H-FrP-regjeringa:

Statsminister, Erna Solberg (H) – Bergen.

Finansminister, Siv Jensen (Frp) – Oslo.

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner (H) – i Akershus.

Statsråd ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU – og stabssjef, Vidar Helgesen (H) – oppvaksen på Nøtterøy i Vestfold.

Samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen (Frp) – Bryne i Rogaland.

Utanriksminister, Børge Brende (H) – Trondheim.

Kultur- og kyrkjeminister, Thorhild Widvey (H) – Karmøy i Rogaland.

Fiskeriminister, Elisabeth Aspaker (H) – Harstad, Troms.

Klima- og miljøvernminister, Tine Sundtoft (H) – Lillesand i Aust-Agder.

Næringsminister, Monica Mæland (H) – Bergen (oppvokst i Arendal).

Barne-, likestilling- og inkluderingsminister, Solveig Horne (Frp) – Sola i Rogaland.

Helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H) – Randaberg og Stavanger i Rogaland.

Arbeids- og sosialminister, Robert Eriksson (Frp) – Verdal i Nord-Trøndelag.

Justis- og beredskapsminister, Anders Anundsen (Frp) – Stavern i Vestfold.

Olje- og energiminister, Tord Lien (Frp) – Vesterålen, har representert Sør-Trøndelag på Stortinget.

Forsvarsminister, Ine Eriksen Søreide (H) – oppvaksen på Strømmen og i Tromsø, innvald på Stortinget for Oslo.

Landbruks- og matminister, Sylvi Listhaug (Frp) – Ørskog i Møre og Romsdal, tidlegare vore vara på Stortinget for Møre og Romsdal og Oslo.

Kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen (H) – fødd i Ålesund, oppvaksen i Porsgrunn i Telemark.

LES SISTE POLITISKE NYTT HER!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.47
ANNONSE