Ungdom over heile landet skal jobba eit dagsverk for at elevar i Mellom-Amerika skal sleppa å vera redd for å gå på skulen.

mm

Redd Barna er tildelt årets Operasjon Dagsverk. Det har Elevtinget bestemt. Pengane skal gå til eit prosjektet for trygg og god utdanning til ungdom i eit av dei farlegaste områda i verda – Guatemala, Honduras og Mexico.

– Me er utruleg stolte av at norsk ungdom vel å støtte den viktige kampen for valdsfrie skular i Latin-Amerika. Me gler oss til å koma i gang med planlegging og gjennomføring av årets Operasjon Dagsverk, seier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Dei siste fem åra har over 6000 unge under 18 år blitt drepne i Guatemala, Honduras og Mexico. Dei fleste blei skotne. Dette er nokre av dei farlegaste områda i verda å vera ung i.

I dei utsette og fattige områda i desse landa, blir skulen ofte opplevd som utrygg og undervisinga er ofte dårleg og lite relevant for ungdomane sin kvardag. Fleire har opplevd å hamna i skotlinja mellom rivaliserande bandar på skulevegen, og skulen er arena for narkotikasal og rekruttering til kriminelle gjengar. Det er òg meldingar om vald frå lærarar i klasserommet. Når skule og utdanning ikkje er ein sterk motkraft til dei kriminelle miljøa, blir vegen ut av skulen og inn i ulike kriminelle miljø kort.

Med pengane som norske skuleelevar samlar inn i haust under årets OD, vil Redd Borna sørgja for at over 15.000 unge i alderen 13-19 år får ein tryggare, betre og valdsfri skule.

– Me skal jobba for at ungdomen opplever at det finst ein tilgjengeleg, god og alternativ livsveg gjennom utdanning og opplæring. Me skal sikra ungdom i utvalde område, uansett bakgrunn, tilgjenge til valdsfrie skular og andre kvardagsaktivitetar, seier Tove R. Wang.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.42

LES OGSÅ

ANNONSE