Ungdommen er hardast ramma.

NPK-NTB-AFP
NPK-NTB-AFP

Fire millionar mista jobben i fjor. I år vil talet på arbeidslause i verda auka til rekordhøge 202 millionar, spår FNs arbeidsorganisasjon ILO.

Organisasjonen reknar med at fem millionar menneske kjem til å bli arbeidslause i 2013.

– Desse tala inneber at det er 28 millionar fleire arbeidslause rundt om i verda enn i 2007, sa ILO-sjef Guy Ryder då ILO la fram den siste rapporten sin måndag.

Talet er også venta å stiga i åra framover, og vil truleg vera oppe i vel 210 millionar innan 2017.

– Utviklinga går i feil retning, seier Ryder, som meiner å sjå ei klar forverring i situasjonen for dei arbeidslause.

Ungdommar er hardast ramma. I fjor var den globale arbeidsløysa blant ungdommar mellom 15 og 24 år på 12,6 prosent. I 2017 vil dette ha auka til 12,9 prosent, ifølgje ILO. (©NPK)

Kva meiner du bør gjerast for at fleire ungdommar skal sleppa å gå arbeidsledige?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.41
ANNONSE