Ola Borten Moe gjev tre utvinningsløyve i Barentshavet.

NPK-NTB
NPK-NTB

 

40 selskap får tilbod om delar i 51 utvinningsløyve når Olje- og energidepartementet tilbyr nye såkalla TFO-konsesjonar.

Bak forkortinga skjuler omgrepet «tildeling i førehandsdefinerte område» seg. Det vil seie at områda er i dei mest utforska områda på norsk sokkel.

Moe delte tysdag ut tilbod knytt til 51 nye utvinningsløyve.

– Årets konsesjonsrunde stadfestar at kombinasjonen av rammevilkår og geologiske moglegheiter i Noreg er internasjonalt konkurransedyktig, seier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp), i ei pressemelding, og gler seg over interessa for desse modne områda.

LES OGSÅ: – Kjekt å vera ein del av oljeeventyret

Det var til saman 47 selskap som ville vere med på TFO-tildelinga i denne omgang, og 40 av dei blir no tilbydd rettane i dei nye konsesjonane. 23 av selskapa får tilbod om å bli operatør.

Brorparten av konsesjonane – 35 i talet – gjeld område i Nordsjøen, medan 13 av dei ligg i Norskehavet og 3 i Barentshavet. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.41

LES OGSÅ

ANNONSE