Tidvatn kan vere ei energikjelde for framtida, viser eit prosjekt i Haugesund. Det vil kunne skaffe mange nye arbeidsplassar på Vestlandet.

NPK
NPK

Selskapet Aqua Energy Solutions har jobba med prosjektet sidan 2008, då ingeniøren Jan Christian Torvestad fekk ideen til ein installasjon som kan utvinne kraft frå tidvatnstraumar og elvar, skriv Regionalnytt.

Installasjonen er eit hydro-dynamiske segl festa på bevegelege leidningar. Ved å nytte denne teknologien, er det mogleg å tappe store mengder kinetisk energi frå tidvatnstraumar. Desse segla driv ein generator som så produserer elektrisitet. Utforminga gir moglegheit til å produsere store mengder energi til låg pris. Kraftverka kan installerast i sund eller i ope hav.

Aqua Energy Solutions har mål om å ha produktet klart for marknaden i 2016. Visjonen er å gjere tidvatnkraft til ein viktig del av energiforsyninga i framtida. Det kan få store ringverknader for Vestlandet ved produksjon og vedlikehald av installasjonar.

– Haugesund er ein bra stad å jobbe med denne typen produktutvikling. Haugaland-regionen har mykje spisskompetanse på undervassteknologi, gjennom den store olje- og gassaktiviteten langs kysten. Dette er kunnskap som vi vil dra nytte av, seier Cathrine Torvestad. Ho er søstera til oppfinnaren Jan Christian Torvestad, er utdanna økonom og dagleg leiar for Aqua Energy Solutions. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.40
ANNONSE