Det er farlegare å ta bussen enn å køyre bil i byen, slår svenske forskarar fast.

NPK-NTB-TT
NPK-NTB-TT

Forskarar ved Lunds tekniska högskola har undersøkt skaderapportane ved fire akuttmottak i Skåne og fann at heile 1.600 busspassasjerar vart skadde i ein fireårsperiode.

Blant dei skadde var det overraskande mange som hadde alvorlege brot- og hovudskadar, konstaterer trafikkforskar Anders Wretstrand.

LES OGSÅ: Fryktar for livet på bussen

Men dei fleste skadane kom ikkje av trafikkulykker, men fall mens bussen var i fart og uhell når passasjerar skulle stige av og på.

Alt i alt er det derfor farlegare å ta bussen enn å køyre bil i byen, konkluderer forskarane. (©NPK)

Kva meiner du skal til for at fleire skal bruka belte på bussen?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.39

LES OGSÅ

Kommentarar

ANNONSE