Folk i byane meiner dei er meir opne og tolerante enn folk som bur på landet, viser undersøking.

NPK
NPK

Det er Sentio som på vegner av Nationen har spurt folk kor samde eller usamde dei er i påstanden: Folk som bur i byane er meir opne og tolerante enn folk som bur på landet. I Oslo er 47 prosent samde, medan det på landsbygda er 30 prosent som meiner det same.

Nestleiar Mari Linløkken i Antirasistisk Senter seier til avisa at individuelle forskjellar er mykje større enn geografiske.

Les òg: Minst tolerant i Nord-Europa

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.38

LES OGSÅ

ANNONSE