Mange bilar inneheld miljøgifter som ikkje blir fjerna før vraka blir hogde opp.

NPK
NPK

Kartlegginga frå Klif er gjort på bakgrunn av 90 kasserte personbilar produsert mellom 1987 og 2010. Den viser at kvar bil har opp til 3– 4 kilo med kretskort. Kretskort inneheld bly, andre tungmetall og bromerte flammehemmarar. I setetrekk og anna interiør fann Klif i 20– 30 prosent av bilane høge verdiar av bromerte flammehemmarar. Klif meiner det er fare for at fleire tonn av stoffet kan bli spreidd til luft og vatn kvart år.

– Det er i dag felles europeiske krav til handteringa av bilvrak. Vi ser no at det kan vere behov for å skjerpe dagens regulering for å hindre at farleg avfall blir spreidd, seier Klif-direktør Ellen Hambro til Dagsavisen.

Direktoratet vurderer no innskjerpingar.

Ei slik innskjerping betyr at Noreg kan få strengare krav enn det som er nedfelt i EU-direktivet om kasserte køyretøy.

Klif vil likevel hente inn meir kunnskap om kva som skjer med miljøgifter under opphogging av bilane, før direktoratet konkluderer.

– Etter at vi har fått meir kunnskap, vil vi gi Miljøverndepartementet vår endelege anbefaling, seier Hambro. (©NPK)

Les òg: – Må bli lønsamt å velje miljøvennleg

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.36
ANNONSE