Ungdom frå heile landet diskuterer spørsmål knytta til ungdom og demokrati.

mm

Ungdomens storting blir arrangert tysdag på Stortinget. Måndag samlast ungdomane på Stortinget der dei får jobba med forslaga dei ønskjer å fremja. Tysdag er det debatt med statsrådar og stortingsrepresentantar.

– I dag har me møtt i Lagtingssalen i Stortinget. Og me har arbeidd i komitear. Det viktigaste spørsmålet me har diskutert er korleis eit nasjonalt medverknadsorgan for ungdom skal organiserast i framtida, seier avtroppande leiar i Nasjonal ungdomspanel, Vetle Wang Soleim.

I kveld er det venta at ungdomsrepresentantane vil velja eit nytt Nasjonalt ungdomspanel. Det første Nasjonal ungdomspanel blei valt av historias første Ungdommens nasjonalforsamling i 2010.

Les fleire saker om Ungdommens storting her!

Ungdom bestemmer
Stortingets presidentskap har bestemt at Stortinget skal ha eit ungdomsparlament som eit årleg arrangement. Ungdomens storting 2012 er meint å leggja grunnen for arrangementene i dei komande åra. Derfor er det overordna tema for debatten «Ungdom, medverknad og demokrati».

– Det er viktig å involvera unge i saker som har med dei å gjera. Difor har me invitert to unge fra kvart fylke til Ungdomens storting. Me ser fram til å lytta til kva ungdomane har å seia, og til å diskutera saker dei er opptatt av. Me håpar også å få innspel til det vidare arbeidet med å utvikla eit ungdomsparlament. Eit viktig prinsipp er likevel at dei unge sjølv skal bestemma kva slags saker som skal takast opp, seier stortingspresident Dag Terje Andersen i ei pressemelding.

Stortingspresidententen gler seg
Etter slutten på samlinga vil forslag og innspel frå dei unge deltakarane samanfattast i ei erklæring. Denne vil så bli overlevert presidentskapen i Stortinget.

LES OGSÅ: Brit til Ungdomens storting

– Ungdomane som deltek i år har erfaring fra kommunale og regionale medverknadsorgan, der desse finst. Dei sit med mykje kompetanse om ungdom og demokrati. Eg gler meg til å høyra kva dei har å fortelja, seier Andersen.

Debatten vil bli overført på nett-tv!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.35
ANNONSE