Forlagsdirektøren trekkjer seg etter uro.

mm
Faktaboks


LES FAKTALUKK FAKTA

Tove Lie, forlagsdirektør i Det Norske Samlaget sidan 2008, seier opp stillinga si og sluttar i dag. Forlagssjef for Samlaget Utdanning, Tom Skovdahl, vert konstituert i stillinga frå og med i dag.

– Ei totalvurdering av situasjonen i forlaget gjer at eg vel å slutte no. Eg har leia Samlaget gjennom ei rekkje nødvendige endringar, og slikt skapar uro. Eg ønskjer Samlaget alt godt med alle utfordringane dei har, både når det gjeld marknaden på papir og digitalt, bransjesituasjonen, konkurransen om dei gode forfattarane og den viktige jobben med å spreie nynorsk litteratur. Eg vonar at det no vil bli ro og entusiasme i og rundt forlaget, seier Tove Lie i ei pressemelding.

Forfattarmisnøye
Oppseiinga kjem etter at det onsdag blei kjent i Aftenposten at Samlaget har dei minst nøgde forfattarane, ifølgje ei undersøking utført av Den norske Forfatterforening.

Styreleiar i Det Norske Samlaget, Kristin Bjella, seier at Tove Lie har gjort eit stort og nødvendig arbeid med omstilling av forlaget, som ein skal byggja på i det vidare arbeidet.

– Tove Lie har vore ein sterk pådrivar for viktige vedtak om satsing framover.

Når det gjeld valet ho har gjort, er ho som forlagsdirektør den næraste til å vurdere og ta stilling til kva som må til for å sikre ro i forlaget. Styret har respekt for dette valet.

Grytten sluttar
Frode Grytten har vore ein av Samlaget sine mest profilerte forfattarar. Men etter 20 års samarbeid vel han no å skifte forlag.

– Eg har varsla Samlaget om at det manuset eg skriv no, ikkje vil bli sendt til Samlaget, seier Grytten til Aftenposten.

Les også kommentar skrive av forfattar Vidar Kvalshaug!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.29

LES OGSÅ

ANNONSE