Talen Jens burde holde

Klimatoppmøter er vanskelige greier. Slapp av, Jens, jeg har laget et fiks ferdig manus til deg!

Ola Skaalvik Elvevold
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Mine damer og herrer. Norge er blant verdens rikeste og best stilte land. Samtidig har vi tjent vår rikdom i stor grad gjennom eksport av klimaforurensing. Det er rike land som har det historiske ansvaret for klimaproblemet, og Norge anerkjenner at vi har et særlig ansvar for å bidra til løsningene. Verden følger med, og forventer at vi som er samlet her i Cancun skal klare å inngå kompromisser til alles felles beste. Men så langt har ikke rike land gjort nok. Det er på tide å gjøre ord til handling. Verdens klima kommer ikke til å vente på oss.

Når rike land har hovedansvaret for å gå foran, må vi styrke, og ikke svekke klimainnsatsen blant rike land. Kyoto-avtalen er i dag det eneste bindende instrumentet vi har for å sikre utslippskutt i rike land. Norge vil videreføre Kyoto-avtalen med en ny forpliktelsesperiode. Vi forventer at de andre Kyoto-partnerne våre også blir med på en ny runde!

Norge vil jobbe for en klimaavtale som sikrer at temperaturstigningen holdes så langt under 2 grader som mulig. De målene for utslippsreduksjoner som så langt ligger på bordet, er ikke i nærheten av gode nok til å nå det målet. Gigatonngapet mellom det klimaet krever og dagens mål må tettes. I løpet av 2011 og fram til COP17 i Sør-Afrika må vi diskutere hvordan målene som nå foreligger kan skjerpes, slik at rike land gjør det som trengs og reduserer egne klimagassutslipp med 40 prosent innen 2020.

Norge er beredt til å ta vår del av ansvaret, og derfor vil jeg i dag gjøre det klart at Norge vil øke vårt utslippsmål til 40 prosent, uavhengig av hva andre land foretar seg. Men vi forventer at andre land bruker tida framover til å justere sine mål i henhold til det klimaforskningen krever. I tillegg vil vi bidra til utslippsreduksjoner i resten av verden, slik vi allerede gjør gjennom bevaring av regnskog. I tillegg vil vi bidra med midlene som behøves for klimatilpasning i landene som allerede rammes av klimakrisa. I tillegg vil vi sørge for overføring av den teknologien som trengs for å redusere utslippene over hele kloden.
Før vi avslutter denne konferansen, må vi ha oppnådd enighet på en rekke felt. Så skal vi samles igjen, om et år i Sør-Afrika for å ferdigstille en ambisiøs, rettferdig og bindende klimaavtale. I mellomtida skal Norge gjøre vårt for å vise at vi mener alvor. Klimakrisa krever tøffe tiltak. Klimakrisa krever at rike land går foran. Og klimakrisa krever at det blir mindre fossil energi i verden. Derfor vil jeg i dag offentliggjøre følgende: Når den norske regjeringen i løpet av våren skal ta stilling til om havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal åpnes for oljeboring, vil svaret bli nei. Det er på tide å sette grenser for de som forurenser aller mest.

Norge akter å gå foran og vise at velferdssamfunnet både kan og må være et lavutslippssamfunn. Og i løpet av 2011 skal vårt Storting vedta ytterligere tiltak for å redusere norske utslipp med 40 prosent. Når vi reiser til Sør-Afrika om et år skal Norge allerede være på vei mot lavutslippsamfunnet. Marsjordren til hele verden om sette kurs mot lavutslippssamfunnet, må komme her i Cancun!

LES SISTE KLIMANYTT!