Framsida Tema Rom

Tema: rom

I klårtekst: Nasjonale minoritetar i Noreg – kven er dei og kva rettar har dei?

Kva er ein nasjonal minoritet? I 2023 er det 25 år sidan Noreg signerte Europarådet sin rammekonvensjon om vern av nasjonale minoritetar. Med det forplikta...
ANNONSE

MEIR OM Minoritet og makt

MEST LESE