ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Biomangfald

Tema: biomangfald

EU garanterer at kattar har rett til å vandre fritt

Ein kan ikkje ta frå kattane retten til å vandre fritt, konkluderer EU torsdag. – EU er ein sterk forsvarar av retten til fri bevegelse,...

60 prosent av jordas dyreliv er utrydda

Menneskeslekta har utrydda 60 prosent av jordas pattedyr, fuglar, fisk, amfibium og reptil sidan 1970, syner rapporten Living Planet Report frå Verdas Naturfond (WWF). Generalsekretær i...

6 av 10 er utryddingstrua

Ei stor gruppe forskarar åtvarer om at tre av fem artar av primatar er utryddingstrua, og heile tre av fire primatar har minkande populasjonar....

Trump får møll oppkalla etter seg

Møllen Neopalpa donaldtrumpi er oppkalla etter Donald Trump, som denne veka vert innsett som den 45. presidenten i USA. Insektet er oppdaga og namngitt...

Hatet mot ulven er grunnlaust

I 1995 slapp US Fish and Wildlife Service ut 14 ulvar i Yellowsone National Park. Det var 70 år sidan sist gong det var...

Alpin kjempeplante i trøbbel

Det strir mot det ein vanlegvis lærer, men naturen les ikkje lærebøker: i høgtliggjande strøk over tregrensa, såkalla alpine strøk, vert plantar vanlegvis mindre...
ANNONSE

MEIR OM Afrika

MEST LESE