Barneombodet reagerer på forslag mot ungdomskriminalitet

Fungerande barneombod Ivar Stokkereit reagerer på metodane Høgre og Arbeidarpartiet vurderer for å slå ned på ungdomskriminalitet.

NPK-NTB
Publisert

Høgre ønskjer eigne «forvaringsinstitusjonar» for ungdomskriminelle og moglegheit for fotlenke på mindreårige, skriv TV 2. Aps Tonje Brenna er open for å diskutere forslaget.

Fungerande barneombod Ivar Stokkereit synest lite om forslaget til dei to politikarane, skriv Nettavisen.

– Det er svært skuffande at politikarane kappast om å foreslå inngripande og lite verknadsfulle tiltak overfor barn, og samtidig ikkje er villig til å satse på det som ein veit fungerer, nemleg det førebyggjande arbeidet, skriv Stokkereit i ei melding til avisa.

Arbeidarpartiets nestleiar Tonje Brenna opplyser til Nettavisen at ho vil halde døra på gløtt for Høgres forslag.

– Eg meiner vi treng nye verktøy for å handtere dei yngste lovbrytarane. Eg har ingen partipolitiske skylappar for gode forslag – dette er for viktig til å kjekle, seier ho.

Brenna understrekar at det er viktig å strupe rekruttering til kriminelle miljø samtidig som ein sørgjer for å gi folk høve til utdanning og å komme i arbeid.