Ny rangering: Noreg framleis best på pressefridom

Likevel skårar vi dårlegare enn i fjor når det kjem til politikk.

NPK-NTB-Ole Henrik Tveten
Publisert

Norske medium nyt den beste pressefridommen i verda. Det kjem fram i pressefridomsindeksen frå Reporterar utan grenser (RSF).

I indeksen, som årleg blir publisert på verdsdagen for pressefridom 3. mai, tronar Noreg også i år øvst på lista.

– Pressefridom er ein føresetnad for demokrati, og derfor har vi politikarar eit særleg ansvar for å verne om pressefridommen, seier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Av dei fem indikatorane som er brukte for å setje saman rangeringa, er det den politiske indikatoren som har falle mest – med eit globalt gjennomsnittleg fall på 7,6 poeng. Også i Noreg har den gått ned.

– Sjølv om Noreg framleis er rangert høgast på indeksen som viser korleis det står til med pressefridommen over heile verda, er det urovekkjande at vi skårar dårlegare enn i fjor på den politiske delen av indeksen. Vi må sjå nærare på kva det kjem av, seier Gharahkhani.

– Farleg å vere journalist i utsette område

På plassane bak Noreg følgjer Danmark, Sverige, Nederland og Finland – medan Iran, Nord-Korea, Afghanistan, Syria og Eritrea ligg nedst på lista over dei 180 landa som er med på rangeringa.

– Indeksen stadfestar det vi veit – at det er svært farleg å vere journalist i utsette område i verda. Vi har eit moralsk ansvar for å løfte fram betydninga av den frie pressa både heime og når vi snakkar med kollegaene våre i andre land, seier stortingspresident Gharahkhani.

I ei pressemelding skriv RSF at indeksen viser at pressefridommen rundt om i verda blir trua av dei som burde vere garantistane for den – politiske styresmakter.

Krenkingar i Gaza-krigen

– Mange regjeringar har trappa opp kontrollen sin over sosiale medium og internett, avgrensa tilgang, blokkert kontoar og undertrykt meldingar med nyheiter og informasjon, skriv RSF.

Ifølgje Reporterar utan grenser har krigen i Gaza vore prega av rekordmange krenkingar mot journalistar og medium sidan oktober 2023. Dei skriv at meir enn 100 palestinske reporterar har vorte drepne.

– Okkupert og under konstant israelsk bombardement er Palestina rangert som 157. av 180 land og territorium som er undersøkte, men er rangerte blant dei 10 siste med omsyn til tryggleik for journalistar, skriv RSF.