Framtida.no og Magasinett arrangerer skrivekonkurranse for deg mellom 15 og 25 år. Vinn 1500 kroner og få teksta di publisert på nettsidene våre!

Framtida
Publisert
Oppdatert 06.02.2024 15:02

FNs verdserklæring om menneskerettane feira nyleg 75 år. Du kan lesa dei på nynorsk her (lenkje).

Svar på éi av oppgåvene under og send inn innan 24. mars 2024. Sjå konkurransereglane nedst i saka.

Illustrasjonsfoto: Markus Spiske/unsplash.com
Illustrasjonsfoto: Hannah Zhyhar/Unsplash.com
Illustrasjonsfoto: Agence Olloweb/Unsplash.com
Illustrasjonsfoto: Steinar La Engeland, Unsplash.com