Universitet beheld byggnamn kopla til slaveri

Både tilsette og studentar har kravd namneendring på bygningar ved Bristol universitet på grunn av at dei er oppkalla etter menneske knytt til slavehandelen.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

Argumenta som studentar, tilsette ved universitetet og aktivistar fører er at namna blir som ei hyllest av personane tilknytte den britiske slavehandelen, skriv Khrono.

Will og Fry er to familiar som har fått universitetsbygg oppkalla etter seg. I si tid bidrog dei med beløp til å reisa bygga. Sjølv seier universitetet at familiane ikkje eigde eller dreiv slavehandel, men produserte tobakk, sukker og kakao.

– Å behalda namna eller ikkje, vil likevel aldri vera nok. Dette har alltid handla om eit mykje meir djuptgåande problem, seier talsperson for likestilling Saranya Thambirajah i studentunionen ved universitetet.

Ein har òg hatt ein liknande debatt ved Universitetet i Oslo (UiO) som dreier seg om Eilert Sundts hus.

– Det har kjenst som eit overgrep kvar gong Sundt blir heidra, har Lillian Støen i Taternes landsforeining sagt til Khrono tidlegare.

Sundt er rekna for å vera ein av dei største og fyrste samfunnsvetarane i Noreg. Men han hadde òg sterke meiningar om romanifolket. Khrono skriv at han mellom anna ønskte å oppretta tvangsarbeidshus for å bli kvitt det han kalla for «fantevondet», og ta born frå foreldra deira.