SV vil undersøkje aksjeforholda rundt alle Solbergs statsrådar og ektefellane deira

SV ber kontrollkomiteen om å sende brev til alle dei tidlegare statsrådane i Erna Solbergs regjeringar for å ta reie på deira og aksjeforholdet til ektefellane.

NPK-NTB-Steinar Schjetne og Peter Tálos
Publisert
Oppdatert 27.09.2023 10:09

– Alt må opp i dagen. I tillegg til å undersøkje Erna Solbergs inhabilitet meiner vi kontrollkomiteen må finne ut om det har vore fleire i regjeringa hennar som har problematiske aksjeporteføljar, sa SV-leiar Kirsti Bergstø då ho talte til landsstyremøtet til partiet fredag.

– Det er berre éin måte å finne ut av dette på, og det er å spørje dei sjølv. SV vil foreslå i kontrollkomiteen at det blir sendt brev til alle dei tidlegare statsrådane frå Solbergs periode, der dei blir inviterte til å dele informasjon om sine og ektefellane sine aksjeeigarskap, sa ho.

SV-leiaren medgav at det ho foreslår, vil vere eit uvanleg grep, men påpeikar at det er nødvendig for å rydde opp når tilliten til det politiske systemet står på spel.

– Dette handlar jo ikkje om å mistenkje nokon. Det handlar rett og slett om at vi er nøydde til å ta initiativ som kan byggje opp igjen tilliten til politikarane. Eg er veldig bekymra når eg ser kor søkkande og tynnslitent tilliten er til folkevalde, sa Bergstø til NTB etter talen til landsstyret.

Samrøre, ikkje samliv

Bergstø poengterte i talen at dei meir enn 3600 aksjehandlane til Sindre Finnes, ektemannen til Høgre-leiar og tidlegare statsminister Erna Solberg, kan bli gjenstand for etterforsking av Økokrim. Men det er ikkje Økokrim som bestemmer kven som skal bli statsråd eller statsministerkandidat, poengterte ho.

Det er spørsmål som handlar om tillit og ansvar, meiner Bergstø. Ho krev svar på i kva grad og i kor stort omfang Solberg har teke avgjerder som statsminister og samtidig vore inhabil.

– Folk må vite om statsministeren i landet har teke avgjerder ho ikkje burde vore med på å ta, fordi det kan ha hatt direkte betydning for privatøkonomien hennar, sa Bergstø.

Ho meiner er lett å ha sympati med Solberg, som gjennom lengre tid tilsynelatande har vorte ført bak lyset av sin eigen ektemann. Men aksjesaka handlar ikkje om samliv, ho handlar om samrøre, påpeika ho.

– Det er forskjell på skuld og ansvar. Og kor viktig det er å skilje på det. For det som skjer på ein statsministers vakt, det har statsministeren ansvar for, sa SV-leiaren.

Illustrasjonsfoto: Nicholas Cappello via Unsplash

Økokrim: Ferdig i haust

Økokrim skisserer overfor NTB fredag at det vil ta «minimum noen uker» veker før ei avgjerd om det skal opnast etterforsking blir teke. Vurderinga skal ferdigstillast i løpet av hausten.

Ei sentral vurdering er om Finnes kan ha gjennomført handlar basert på innsideinformasjon, noko hans advokat avviser.

– Det er framleis, så langt eg kjenner saka og ut frå det som er rapportert i media, ingen indikasjonar på at nokre av Finnes’ aksjehandlar er baserte på innsideinformasjon eller andre uregelmessigheiter, skreiv advokat Thomas Skjelbred i ei pressemelding torsdag.

Erna Solberg sa i eit intervju med NRK torsdag at ho ikkje har gitt han innsideinformasjon, men understreka at ho er usikker på om ektemannen likevel kan ha fått informasjon han ikkje skulle hatt.