Fire norske ambassadar melder om alvorlege saker der norske barn og unge ber om hjelp til å reise heim til Noreg. I fjor vart det meldt om over 150 saker.
NPK-NTB
NPK-NTB

Dette skjer etter at dei har vorte tekne med til heimlandet til foreldra der dei har vorte fråtekne passa og nekta heimreise, melder NRK.

– Det kan dreie seg om eit ønske om å styrkje barna si tilhøyring til kulturen til foreldra, og at dei skal gå på skule i utlandet. Eller så kan det handle om å få ein ungdom ut av eit dårleg miljø med rus og kriminalitet. Det seier Morten Tjessem, spesialutsending for integrering ved den norske ambassaden i Amman i Jordan.

Noreg har slike spesialutsendingar ved fire ambassadar, Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi.

I fjor registrerte dei over 150 saker, der unge, dei fleste under 18 år, ber ambassaden om hjelp fordi dei er ufrivillig i landet.

– Dette kan også handle om å hindre at barn blir sosialt integrerte i det norske samfunnet, seier Tjessem.

Eigne spesialutsendingar for integrering ved fire ambassadar var eitt av tiltaka i handlingsplanen til regjeringa mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting.


Aktivist Hoda Khamosh (27) har utmerka seg med sin motstand mot Taliban-regimet kamp for kvinners rettar i heimlandet Afghanistan.
Oppdatert: torsdag 9. mars 2023 13.48
ANNONSE