Over 150 barn forlatne i utlandet bad om hjelp til å komme tilbake til Noreg

Fire norske ambassadar melder om alvorlege saker der norske barn og unge ber om hjelp til å reise heim til Noreg. I fjor vart det meldt om over 150 saker.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Dette skjer etter at dei har vorte tekne med til heimlandet til foreldra der dei har vorte fråtekne passa og nekta heimreise, melder NRK.

– Det kan dreie seg om eit ønske om å styrkje barna si tilhøyring til kulturen til foreldra, og at dei skal gå på skule i utlandet. Eller så kan det handle om å få ein ungdom ut av eit dårleg miljø med rus og kriminalitet. Det seier Morten Tjessem, spesialutsending for integrering ved den norske ambassaden i Amman i Jordan.

Noreg har slike spesialutsendingar ved fire ambassadar, Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi.

I fjor registrerte dei over 150 saker, der unge, dei fleste under 18 år, ber ambassaden om hjelp fordi dei er ufrivillig i landet.

– Dette kan også handle om å hindre at barn blir sosialt integrerte i det norske samfunnet, seier Tjessem.

Eigne spesialutsendingar for integrering ved fire ambassadar var eitt av tiltaka i handlingsplanen til regjeringa mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting.


Aktivist Hoda Khamosh (27) har utmerka seg med sin motstand mot Taliban-regimet kamp for kvinners rettar i heimlandet Afghanistan.